menu_horni
img
img
img
logo logo
menu01
Televizní kabelové rozvody
Základní charakteristika
Technologie televizních kabelových rozvodů (CATV) umožňují obousměrný přenos interaktivních služeb. Představují jedinou univerzální přístupovou síť pro přenos analogové a digitální TV, hlasu, textu, obrazu, videa a dat. Jako perspektivní se jeví jejich využití v oblasti rychlého připojení koncových uživatelů na internet.

Nabízíme:
 • zhotovení projektové dokumentace
 • zajištění územního rozhodnutí, popř. stavební povolení
 • projednání výkopových povolení, DIR atd.
 • poradenskou a konsultační činnost včetně konfigurace sítě
 • dodávku materiálu
 • zemní práce ve volném i v zastavěném terénu včetně definitivních úprav povrchů (AB, LA, všechny druhy dlažeb včetně mozaiky)
 • pokládku technologických prvků, tj., HDPE trubek, optických a koaxiálních kabelů i dalších speciálních medií
 • zatahování koaxiálních a optických kabelů a HDPE trubek v kolektorech a kabelovodech
 • instalaci, montáž a nastavení aktivních a pasivních komponentů sítí
 • instalaci napájecích zdrojů včetně revizních zpráv
 • montáž kabelů TKR v telekomunikačních a jiných technologických objektech včetně protipožárního zabezpečení
 • geodetické zaměření totální stanicí GPS
 • vyhotovení geometrických plánů
 • projednání a uzavření dohod a smluv o věcných břemenech
 • vklady věcných břemen do katastru
 • instalace, montáž a měření kabelů v primární, sekundární a terciální úrovni
Satelitní televize
Nabízíme výstavbu a servis rozvodů pro příjem satelitních stanic i pro více účastníků. Na základě Vašeho požadavku zpracujeme programovou nabídku satelitních (analogových nebo digitálních) kanálů, které lze přijímat a provedeme výstavbu požadovaného anténního systému jak formou rozvodu satelitní mezifrekvence (každý účastník vlastní svůj satelitní přijímač), nebo rozvodem modulovaných televizních kanálů (příjem přímo na běžných frekvencích zpracovávaných televizním přijímačem bez satelitního přijímače).

Podle Vašich potřeb a požadavků navrhneme a uskutečníme výstavbu anténního systému na zpracování a distribuci satelitního signálu. Součástí nabízených služeb pro naše zákazníky je i plného využití zázemí dispečinku, které řešení servisní a ostatních klientské požadavky.
Společné televizní antény
Nabízíme výstavbu, servis a běžné údržby společné televizní antény.
Našim cílem je minimalizace Vašich nákladů, jednodušší evidence a spokojený zákazník.
Podle Vašich potřeb a požadavků navrhneme a uskutečníme výstavbu anténního systému na zpracování a distribuci digitálního a analogového signálu. Součástí nabízených služeb pro naše zákazníky je i plného využití zázemí dispečinku, které řešení servisní a ostatních klientské požadavky.
logo_bot