menu_horni
img
img
img
logo logo
menu01
Bezdrátové sítě
Bezdrátové řešení komunikace je jednou z možností, jak uspokojit své požadavky a zachovat jedinečný ráz prostředí.

Charakteristika
Bezdrátové sítě (WLAN, Wireless LAN) - jak již z názvu vyplývá - nepotřebují pro svůj vlastní provoz žádné metalické či optické kabelové rozvody. Datový tok je přenášen ve volném prostoru prostřednictvím rádiových vln, nejčastěji v bezlicenčním pásmu 2,4 Ghz , 5,4 Ghz , 5,8 Ghz , 10 Ghz Bezdrátové sítě umožňují přenos dat, hlasu i obrazu na vzdálenosti od desítek metrů do několika kilometrů s přenosovou kapacitou řádu až desítek Mbit/s. Používají transparentní protokoly, což znamená, že jsou použitelné pro různé aplikace a operační systémy. Sítě WLAN mohou sloužit jako plnohodnotná náhrada metalických a optických sítí LAN, pro přístup do stávajících sítí, propojení budov, přístup k internetu, apod.

bezdrat
Možnosti využití
 • Dočasné pracovní nebo studijní prostory, např. administrativní budovy, studovny, kanceláře, apod.
 • Veřejné prostory s obtížným přístupem ke kabeláži a potřebou připojení na veřejné sítě WLAN, např. odbavovací haly nádraží a letišť, konferenční sály, hotely, restaurace, apod.
 • Místa, kde nelze nainstalovat kabeláž, např. památkové objekty, zdravotnické instituce, sklady, apod.
 • Vzájemné propojení sítí LAN uvnitř i vně budov, přes komunikace, vodní toky, apod.
 • Pro připojení k poskytovatelům Internetu
 • Pro "skutečně" mobilní uživatele
Výhody
 • Jednoduchá a rychlá instalace bez nutnosti výrazných zásahů do konstrukce budovy
 • Nenáročná nastavení, upgrade firmware a software prostřednictvím Internetu
 • Protokolová transparentnost - lze použít libovolný protokol a většinu operačních systémů
 • Přenosová rychlost a bezpečnost srovnatelná s běžnými metalickými sítěmi LAN
 • Technologie použitelná i pro hlasové a obrazové aplikace
 • Absolutní mobilita uživatele
 • Finanční nenáročnost
Nabízíme
 • Projekci bezdrátových sítí
 • Montáž a konfigurace sítí WLAN
 • Měření kvality signálu
 • Komplexní servis
 • Upgrade stávajících sítí
logo_bot