menu_horni
img
img
img
logo logo
menu01
Uzavřené kamerové okruhy
Výstavba (CCTV) umožňuje monitorovat pohyb osob ve vybraných zónách objektů včetně kontroly a výrazně snižuje kriminalitu ve sledovaných oblastech.
Je-li uzavřený kamerový okruh instalován ve městě, pak hovoříme o městském kamerovém systému (MKS). Systémy se využívají pro prevenci a dokladování kriminality , zlepšení dopravní situace ve městech řízením dopravy na křižovatkách, v tunelech ...

Výhody:
  • naprostý přehled o dění uvnitř a vně objektů
  • archivace sledovaných situací na VHS/S-VHS 180 kazetu či v podobě datového souboru na HDD
  • vyhodnocení a hledání konkrétních zaznamenaných událostí v záznamu na HDD se provádí nejčastěji na speciálním PC s připojením na Ethernet.
Nabízíme:
  • poradenství, konzultace, návrh, projekci, instalaci na klíč, servis
  • systémy v čb a barevném provedení, standartním či vysokém rozlišení
  • kamery pevné, na polohovatelných hlavicích (PTZFI) a Dome provedení, v krytech standartních či antivandal
  • přepínání kamer pomocí multiplexerů či maticových přepínačů
  • záznam obrazu na VHS Time Lapse či HDD pole
  • přenos obrazu po koaxiálním kabelu, twistovaném páru, optickém vlákně, klasických telefonních linkách, ISDN, GSM nebo mikrovlnných spojích
logo_bot