menu_horni
img
img
img
logo logo
menu01
Elektrická požární signalizace
Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k včasné detekci a signalizaci vznikajícího požáru v objektech, kde je to vyžadováno dle požárního posouzení nebo na základě přání vlastníka objektu. Základní funkcí systému je detekce požáru v jeho počátečním stádiu, kdy je snazší požár zlikvidovat, a tak předejít ohrožení života či zdraví osob a velkým škodám na majetku. Součástí EPS může být stabilní hasicí zařízení.

Systém se dá integrovat do grafi cké nadstavby a tím na monitorovacím PC kontrolovat celý objekt. Časté je též propojení na PCO (pult centrální ochrany hasičského sboru).


Nabízíme:
  • Odborné poradenství a konzultace
  • Projekci systému dle představ zákazníka
  • Profesionální instalaci systému
  • Servis a údržbu
logo_bot