menu_horni
img
img
img
logo logo
menu01
Telefonní sítě
Výstavba telefonních sítí je od minulého století tradičním produktem. Od té doby se přešlo u kabelových žil z hliníku na měď, u kabelových plášťů z olova na plast , u isolace žil z papíru na PE a z páteřních metalických kabelů na optické.

Nabízíme:
 • zhotovení projektové dokumentace
 • zajištění územního rozhodnutí, popř. stavební povolení
 • projednání výkopových povolení, DIR atd.
 • dodávku materiálu
 • zemní práce ve volném i v zastavěném terénu včetně definitivních úprav povrchů ( AB, LA, všechny druhy dlažeb včetně mozaiky)
 • zatahování kabelů a HDPE trubek v kolektorech a kabelovodech
 • výstavbu a montáž účastnických, síťových a traťových rozvaděčů
 • výrobu a montáž kabelových konstrukcí pro ukončení metalických a optických kabelů v technologických objektech
 • stejnosměrná a střídavá měření na kabelech včetně dodávky měřicích protokolů
 • geodetické zaměření totální stanicí GPS
 • vyhotovení geometrických plánů
 • projednání a uzavření dohod a smluv o věcných břemenech
 • vklady věcných břemen do katastru
 • montáž staničních vedení a domovních telefonních rozvodů včetně instalace telefonních přístrojů
 • veškeré přepojovací práce na optických a metalických kabelech bez přerušení provozu
 • překládky optických a metalických telekomunikačních kabelů
 • servisní a údržbové práce
logo_bot