menu_horni
img
img
img
logo logo
menu01
Přehled nabízených služeb
  • Instalace a výstavba
  • Údržba a servis
  • Havarijní servisní zásahy
  • Dispečink HOTLINE
  • Dohled a řízení sítí
  • Překládka a rekonstrukce kabelových tras, včetně dálkových a tranzitních
  • Návrhy a instalace moderních technologií se zaměřením na bezpečnost přenosu informací
  • Vytyčení podzemních vedení, lokalizaci kabelů včetně zpracování geodetické dokumentace
logo_bot