menu_horni
img
img
img
logo logo
menu01
Adminstrativní a jiné budovy
Jednou ze stěžejních oblastí dodávek elektromontážních prací jsou kompletní dodávky částí elektro pro výstavbu nových administrativních budov, hotelů, bytů ,bytových komplexů a staveb v oblasti infrastruktury.

V tomto oboru činnosti nabízíme projekty, dodávky a montáž následujících systémů:


Silnoproudé systémy
 • Přípojky NN a VN
 • Trafostanice a hlavní rozvodny
 • Zařízení pro kompenzaci jalového proudu
 • Záložní zdroje elektrického proudu (dieselgenerátory)
 • Zdroje nepřerušeného napájení (UPS)
 • Napájení technologického vybavení staveb
 • Hromosvody a uzemňovací sítě
 • Páteřní rozvody a sdružené trasy pro kabeláže
 • Topné kabely
 • Světelná a zásuvková instalace
 • Nouzové a únikové osvětlení
 • Venkovní osvětlení
Výstavba průmyslových objektů
Díky šíři našeho záběru můžeme našim zákazníkům nabídnout pomoc při zajištění potřebných kapacit elektrické energie formou nových vn nebo nn přípojek nebo rozšířením stávajících rozvoden a transformoven. Pro samotnou výstavbu máme připraveny zkušené projektanty a pracovníky nejen z oblastí samotné výstavby, ale také se znalostmi specifických požadavků uplatňovaných v hutním, chemickém, potravinářském a jiném průmyslu.

Hlavní oblasti naší činnosti jsou následující:
 • Přípojky elektrické energie NN a VN
 • Trafostanice, rozvodny NN a VN
 • Hlavní a podružné technologické rozvody
 • Přípojnicové systémy
 • Záložní zdroje elektrické energie
 • Měření a regulace technologických provozů
 • Centrální dispečinky a dozorny
 • Elektrická instalace v prostředích s nebezpečím výbuchu a jiných ztížených podmínkách
 • Vnitřní a venkovní osvětlení
 • Ostatní silnoproudé a slaboproudé instalace
Při rekonstrukcích a modernizacích průmyslových objektů nabízíme kromě standardních elektromontážních prací zejména:
 • Posilování přípojek elektrické energie - výměna transformátorů a rozšiřování rozvoden
 • Napájení nových technologií
 • Doplnění řízení pohonů
 • Modernizace systémů měření a regulace
 • Modernizace informačních systémů
Servis a údržba
Nedílnou součástí našich služeb poskytovaných v rámci komplexní péče o zákazníky je záruční i pozáruční servis a údržba veškerých technologických zařízení.
logo_bot