menu_horni
img
img
img
logo logo
menu01
Údržba a servis elektrických zařízení
Komplexní údržba
Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozních elektrozařízení zajišťujeme komplexní údržbu elektrických zařízení v průmyslu, energetice a službách.

Údržba je prováděná na veškerém elektrozařízení NN, VN a hromosvodech smluvních partnerů a zahrnuje:
  • Udržování technické dokumentace elektrozařízení
  • Provádění oprav elektrozařízení na základě výsledků inspekčních prohlídek, diagnostických měření, revizí a požadavků provozovatele
  • Mimořádné opravy elektrozařízení po závažných poruchách a haváriích
  • Korektivní údržbu (opravy) elektrických zařízení - řešení kritických uzlů se zvýšenou poruchovostí
  • Odborné poradenství při jednání s dozorčími a kontrolními orgány a při řešení složitých technických problémů
  • Účast při přejímacích řízeních
Uvedenou komplexní elektroúdržbu provádíme na zařízeních:
  • Rozvoden a trafostanic do 35 kV
  • Pracovních strojů s regulovanými pohony a řídicími systémy
  • Zdvihacích zařízení s regulovanými pohony a dálkovým ovládáním
  • Elektrických zařízení administrativních objektů a obytných budov
logo_bot