menu_horni
img
img
img
logo logo
menu01
Osvětlení
Ve svých dodávkách uplatňujeme zásady moderní výstavby, údržby a správy venkovního osvětlení. Veškeré naše produkty vyhovují světelně technickým podmínkám, konstrukčním standardům a organizačním opatřením.

Oblast veřejného osvětlení mimo jiné zahrnuje osvětlení pozemních komunikací - ulic, silnic, komunikací pro pěší, mostů, křižovatek, pěších a obytných zón - a osvětlení architekturní a dekorativní.

Funkce věřejného osvětlení:
 • Bezpečnost obyvatel
 • Bezpečnost účastníků silničního provozu, zejména ve vztahu motorizované dopravy a pěších
 • Zkrášlení, zatraktivnění a vytvoření osobitého prostředí měst a obcí
Snahou je snižování energetické náročnosti. Tohoto dosahujeme využíváním účinných, moderních, bezúdržbových svítidel a světelných zdrojů.

Úspor ve veřejném osvětlení dosahujeme:
 • Používáním kvalitních světelných zdrojů
 • Výměnou svítidel za nová - s vyšší účinností a kvalitními předřadníky
 • Zaváděním skupinových výměn světelných zdrojů
 • Dimenzováním osvětlení podle aktuálního zatřídění komunikace
 • Stmíváním osvětlení
 • Omezením svícení během dne provozováním noční údržby
 • Optimalizací tras vozidel údržby
 • Důslednou pasportizací a evidencí všech údržbových zásahů soustavy VO v elektronické podobě
Architekturní a historizující osvětlení
Osvětlení významných památek je důležitou součástí významných památek venkovního osvětlení a současně životního prostředí měst a obcí. Hlavním úkolem slavnostního osvětlení je zkrášlování prostředí, zlepšování orientace osob, ale je i cestou ke zvýšení prestiže města.
Dekorativní osvětlení
Může být časově neměnné nebo proměnné - dynamické, programově řízené s účinkem změny jasu, barvy světla a podobně.

Každoročně se zvyšují požadavky obcí i na příležitostné osvětlení, především na vánoční iluminaci ulic a náměstí.

Nabízíme vám řešení a návrh realizace příležitostného osvětlení na klič. Jako příklad lze uvést vánoční osvětlení ulic a vánočních symbolů - nazdobených stromů a příležitostné osvětlení k nejrůznějším dalším příležitostem.

Nabízíme vám:
 • Návrh a prezentaci slavnostního osvětlení
 • Vypracování projektové dokumentace
 • Inženýrskou činnost
 • Výstavbu
 • Revize
 • Ověření měřením
 • Správu, provoz a údržbu
logo_bot